Gruveindustri

Gruveindustri

Polyakrylamid er også mye brukt i gruveindustrien. Ikke bare kan skille mineraler og malm, men kan også brukes som flokkulerende middel til avløpsvannbehandlingen. Det har gode effekter på tetting av gruverør. Vårt komplette utvalg av polymerprodukter som inkluderer ikke-ioniske, anioniske og kationiske ladede produkter, alt med varierende molekylvekt for å imøtekomme de forskjellige behovene innen gruveindustrien:

• Kullvask

• Halsbehandling

• Fast væskeseparasjon ved filtrering og sentrifugering

• Annen mineralbehandling for gull, sølv, jern, nikkel, Cooper

1-
2-
3-

WhatsApp Online Chat!