Application

Przemysł uzdatniania wody

Jako środek flokulujący, stosowany głównie w przemysłowym procesie separacji ciał stałych od cieczy, w tym w osadach, do klarowania, zatężania i odwadniania osadów. Poliakryloamid odgrywa ważną rolę w oczyszczaniu ścieków komunalnych i oczyszczaniu ścieków przemysłowych. Coraz bardziej rygorystyczne przepisy promują rozwój branży uzdatniania wody. 

2
4

W komunalnym przemyśle oczyszczania ścieków jest również szeroko stosowany w przemyśle skórzanym, papierniczym, kwasie cytrynowym, ekstrakcie białek roślinnych, farbowaniu, farmaceucie, kadzidle itp.

Zastosowania dla wszystkich głównych sektorów to: oczyszczanie ścieków komunalnych, papier, przetwórstwo spożywcze, petrochemia, hutnictwo, farbowanie i cukier oraz wszelkiego rodzaju przemysłowe oczyszczanie ścieków.

niejonowego poliakrylamidowym
1

Przemysł papierniczy

W przemyśle papierniczym można stosować jako środki zwiększające wytrzymałość na sucho, środki retencyjne, pomocnicze filtry. Można je znacznie poprawić, ponieważ jakość papieru, zwiększyć wytrzymałość fizyczną papieru i zmniejszyć utratę włókien, mogą być również stosowane w obróbce białej wody w tym samym czasie, a w procesie odbarwiania mogą odgrywać znaczną flokulację.

3
2
1

1, Agent zatrzymujący papier: może znacznie poprawić szybkość retencji krótkiego włókna wypełniacza i materiału wypełniającego, szybkość odwadniania w celu poprawy jakości papieru i zaoszczędzić koszty zużycia surowców itp.

2, Anionowy środek do wychwytywania śmieci: może oddziaływać z anionowymi śmieciami i wypełniaczami w celu zneutralizowania anionowego ładunku substancji organicznych i ładunku anionowego na powierzchni drobnego włókna, aby zrównoważyć mokrą część i zmniejszyć interferencję śmieci anionowych, zwiększyć szybkość retencji różne wypełniacze, włókna i inne akcesoria chemiczne.

3, Paper Strength Agent: Produkt jest w pełni zjonizowany w całym zakresie wartości PH. Może być bezpośrednio adsorbowany na włóknie miazgi. Poprzez wiązanie między jonami tworzy wiązanie jonowe; połączenie amidu i włókna hydroksylowego tworzy wiązania kowalencyjne, dzięki czemu może poprawić siłę wiązania między włóknami.

4, środek dyspergujący papier: może sprzyjać dyspersji włókien i doskonalić wygląd papieru, dodając małe ilości środka dyspergującego w procesie papierniczym; może również poprawić równomierność pulpy i miękkość papieru, a nawet wytrzymałość.


WhatsApp czat online!