Mədən sənayesi

Mədən sənayesi

Poliakrilamid dağ-mədən sənayesində də geniş istifadə olunur. Yalnız minerallar və filizləri ayırmaqla yanaşı, tullantı sularının təmizlənməsində flokulyant kimi də istifadə etmək olar. Mədən borularının möhürlənməsinə yaxşı təsir göstərir. Mədən sənayesində müxtəlif ehtiyaclara uyğun müxtəlif molekulyar çəkilərdə olan, ion olmayan, anion və kationlu yüklü məhsullardan ibarət polimer məhsullarımızın tam çeşidi:

• Kömür yuma

• quyruq müalicəsi

• Bərk mayenin Filtrasiya və Santrifüjasiya ilə ayrılması

Qızıl, Gümüş, Dəmir, Nikel, Cooper üçün digər mineral emal

1-
2-
3-

WhatsApp Online Chat!