Минна индустрия

Минна индустрия

Полиакриламидът се използва широко и в минната индустрия. Не само може да отделя минерали и руда, но може да се използва и като флокулант за пречистване на отпадъчните води. Има добър ефект върху уплътняването на минни тръби. Нашата пълна гама от полимерни продукти, която включва нейони, анионни и катионно заредени продукти, всички с различно молекулно тегло, за да отговарят на разнообразните нужди в минната индустрия:

• Измиване на въглища

• Лечение на опашки

• Разделяне на твърда течност чрез филтриране и центрофугиране

• Други минерални обработки за злато, сребро, желязо, никел, Cooper

1-
2-
3-

WhatsApp онлайн чат!