Application

Industrija za obradu vode

Kao sredstvo za flokulaciju, koje se uglavnom koristi u industrijskom postupku odvajanja krutih i tečnih tečnosti, uključujući taloženje, za razjašnjavanje, koncentriranje i uklanjanje taloga. Poliakrilamid igra važnu ulogu u komunalnom pročišćavanju otpadnih voda i pročišćavanju industrijskih otpadnih voda. Sve stroži propisi promoviraju razvoj industrije za pročišćavanje vode. 

2
4

Za komunalnu industriju za preradu otpadnih voda ona se široko koristi u koži, proizvodnji papira, limunske kiseline, ekstrakta biljnih proteina, bojenja, farmaceutskih, tamjana itd.

Aplikacije za sve glavne sektore su: pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, papir, prerada hrane, petrohemijska, metalurška prerada, bojenje i šećer i sve vrste industrijskih pročišćavanja otpadnih voda.

Nejonski poliakrilamid
1

papirna industrija

U industriji papira mogu se koristiti kao sredstva za suvu čvrstoću, sredstvo za zadržavanje, pomoćno sredstvo za filtriranje. Mogu se uvelike poboljšati kao kvalitet papira, povećati fizičku čvrstoću papira i smanjiti gubitak vlakana, mogu se upotrijebiti i u liječenju bijele vode u isto vrijeme, a u postupku uklanjanja kamenca mogu igrati značajnu floskulu.

3
2
1

1, agent za zadržavanje papira: Može značajno poboljšati stopu zadržavanja kratkog vlakna i materijala za punjenje, pročišćavanje vode za poboljšanje kvalitete papira i uštede troškova potrošnje sirovina itd.

2, Anionsko sredstvo za hvatanje smeća: Može komunicirati s anionskim smećem i punilima kako bi neutraliziralo anionski naboj organskih tvari i anionski naboj na površini sitnih vlakana da uravnoteži vlažan dio i smanji smetnju anionskog smeća, povećavajući stopu zadržavanja razna punila, vlakna i ostali kemijski dodaci.

3, Sredstvo za čvrstoću papira: Proizvod je u potpunosti ioniziran u cijelom rasponu vrijednosti PH. Može se direktno adsorbirati na vlakno pulpe. Kroz vezanje između iona formira ionsku vezu; kombinacija između amida i vlakana hidroksil formira kovalentne veze, tako da može poboljšati čvrstoću vezivanja između vlakana.

4, sredstvo za raspršivanje papira: Može pospješiti disperziju vlakana i poboljšati izgled papira dodavanjem malih količina raspršivača u procesu izrade papira; Takođe može poboljšati ujednačenost pulpe i mekoću papira, čak i čvrstinu.


WhatsApp Online Chat!