Rudarska industrija

Rudarska industrija

Poliakrilamid se široko koristi i u rudarskoj industriji. Ne samo da može odvojiti minerale i rude, već se može koristiti i kao flokulant za pročišćavanje otpadnih voda. Ima dobre efekte na brtvljenje rudarskih cevi. Naš puni asortiman polimernih proizvoda koji uključuje neionske, anionske i kationski nabijene proizvode, a sve u različitim molekularnim težinama kako bi se zadovoljile različite potrebe u rudarskoj industriji:

• Pranje uglja

• Tretman repova

• Odvajanje čvrste tečnosti filtracijom i centrifugiranjem

• Ostala obrada minerala za zlato, srebro, željezo, nikal, Cooper

1-
2-
3-

WhatsApp Online Chat!