Μεταλλευτική βιομηχανία

Μεταλλευτική βιομηχανία

Το πολυακρυλαμίδιο χρησιμοποιείται επίσης ευρέως στη μεταλλευτική βιομηχανία. Όχι μόνο μπορούν να διαχωριστούν μεταλλεύματα και μεταλλεύματα, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως κροκιδωτικά στην επεξεργασία λυμάτων. Έχει καλές επιπτώσεις στη σφράγιση σωλήνων εξόρυξης. Η πλήρης γκάμα προϊόντων πολυμερών που περιλαμβάνει μη ιονικά, ανιονικά και κατιονικά φορτισμένα προϊόντα, όλα σε διάφορα μοριακά βάρη για να ταιριάζουν στις ποικίλες ανάγκες της εξορυκτικής βιομηχανίας:

• Πλύσιμο άνθρακα

• Θεραπεία ουρών

• Διαχωρισμός στερεών υγρών με διήθηση και φυγοκέντρηση

• Άλλες μεταλλικές επεξεργασίες για χρυσό, ασήμι, σίδηρο, νικέλιο, Cooper

1-
2-
3-

WhatsApp Online Chat!