مناطق کاربرد پلی اکریل آمید

10

 

1 ، به عنوان یک عامل لخته سازی ، عمدتا در فرآیند جداسازی جامد-مایع صنعتی ، از جمله ته نشینی ، برای شفاف سازی ، غلیظ سازی و فرآیندهای آبگیری لجن استفاده می شود. برنامه های کاربردی برای همه بخشهای اصلی عبارتند از: تصفیه فاضلاب شهری ، مقاله ، فرآوری مواد غذایی ، پتروشیمی ، فرآوری متالورژی ، رنگرزی و شکر و انواع تصفیه فاضلاب صنعتی

2 ، در صنعت کاغذ می توان به عنوان عوامل قدرت خشک ، عامل نگهدارنده ، کمک فیلتر استفاده کرد. آنها را می توان به عنوان کیفیت کاغذ بسیار افزایش داد ، قدرت فیزیکی کاغذ را افزایش داد و از دست دادن فیبر را کاهش داد ، همچنین می توان در تصفیه آب سفید به طور همزمان استفاده کرد ، در فرآیند تخلیه می تواند لخته شدن قابل توجهی را ایفا کند.

3 ، در معدن ، صنعت معدن زغال سنگ را می توان برای فاضلاب ، زغال سنگ شستشو فاضلاب فاضلاب استفاده می شود.

4 ، آنها را می توان برای رنگ آمیزی فاضلاب ، فاضلاب چرم ، تصفیه فاضلاب روغنی ، به منظور حذف کدورت ، رنگ زدایی ، برای دستیابی به استانداردهای انتشار استفاده کرد.

5 ، برای آب لوله کشی در تصفیه خانه رودخانه لخته کننده ها


زمان ارسال: سپتامبر -2020-07
واتساپ چت آنلاین!