صنعت تصفیه آب

صنعت تصفیه آب

به عنوان یک عامل لخته سازی ، به طور عمده در فرآیند جداسازی مایع صنعتی جامد ، از جمله حل و فصل ، برای روشن سازی ، تمرکز و فرآیندهای آبگیری لجن مورد استفاده قرار می گیرد. پلی آکریل آمید نقش مهمی در تصفیه فاضلاب شهری و تصفیه فاضلاب صنعتی ایفا می کند. مقررات به طور فشرده و سختگیرانه باعث توسعه صنعت تصفیه آب می شوند.

2
4

در صنعت تصفیه فاضلاب شهری نیز از آن به طور گسترده در چرم ، تهیه کاغذ ، اسید سیتریک ، عصاره پروتئین گیاهی ، رنگرزی ، دارویی ، بخور دادن و غیره استفاده می شود.

برنامه های کاربردی برای همه بخش های اصلی عبارتند از: تصفیه فاضلاب شهری ، کاغذ ، فرآوری مواد غذایی ، پتروشیمی ، فرآوری متالورژی ، رنگرزی و شکر و انواع تصفیه فاضلاب صنعتی.

PAM پلی آکریل آمید غیر یونی
1

واتساپ چت آنلاین!