Рударска индустрија

Рударска индустрија

Полиакриламидот е исто така широко користен во рударската индустрија. Не само што може да се одделат минералите и рудата, туку може да се користат и како flocculant на третман на отпадни води. Има добри ефекти при запечатување руднички цевки. Нашиот целосен асортиман на полимерни производи, кој вклучува нејонски, анјонски и катјонски наполнети производи, со различна молекуларна тежина за да одговараат на различните потреби во рударската индустрија:

• Перење на јаглен

• Третман на опашка

• Цврсто раздвојување на течноста со филтрација и центрифугирање

• Друга минерална обработка за злато, сребро, железо, никел, Купер

1-
2-
3-

WhatsApp Онлајн Chat!