Przemysł wydobywczy

Przemysł wydobywczy

Poliakryloamid jest również szeroko stosowany w przemyśle wydobywczym. Może nie tylko oddzielać minerały i rudę, ale może być również stosowany jako flokulant do oczyszczania ścieków. Ma dobry wpływ na uszczelnianie rur wydobywczych. Nasza pełna gama produktów polimerowych, w tym produkty niejonowe, anionowe i kationowe, wszystkie o różnych masach cząsteczkowych w celu zaspokojenia różnych potrzeb w przemyśle wydobywczym:

• Mycie węgla

• Leczenie ogonem

• Separacja ciał stałych przez filtrację i wirowanie

• Inne przetwarzanie minerałów dla złota, srebra, żelaza, niklu, miedzi

1-
2-
3-

WhatsApp czat online!