Rudarska industrija

Rudarska industrija

Poliakrilamid se pogosto uporablja tudi v rudarski industriji. Ne samo da lahko ločujejo minerale in rude, temveč jih lahko uporabimo tudi kot flokulant za čiščenje odpadnih voda. Dobro vpliva na tesnjenje rudarskih cevi. Naša celotna paleta polimernih izdelkov, ki vključuje neionske, anionske in kationske naboje, vse pri različnih molekulskih težah, ki ustrezajo različnim potrebam v rudarski industriji:

• Pranje premoga

• Zdravljenje repov

• Ločevanje trdne tekočine s filtracijo in centrifugiranjem

• Druga predelava mineralov za zlato, srebro, železo, nikelj, Cooper

1-
2-
3-

WhatsApp Online Chat!