Industria minerare

Industria minerare

Poliakrilamidi përdoret gjithashtu gjerësisht në industrinë e minierave. Jo vetëm që mund të veçojë mineralet dhe mineralin, gjithashtu mund të përdoret si flokulant në trajtimin e ujërave të ndotura. Ka efekte të mira në mbylljen e gypave të minierave. Gama jonë e plotë e produkteve polimer e cila përfshin produkte jo-jonike, anionike dhe kationike të ngarkuara, të gjitha në pesha molekulare të ndryshme për t'iu përshtatur nevojave të ndryshme brenda industrisë minerare:

• Larja e qymyrit

• Trajtimi i bishtit

• Ndarja e lëngut të ngurtë me anë të filtrimit dhe centrifugimit

• Përpunim tjetër minerali për ar, argjend, hekur, nikel, Cooper

1-
2-
3-

WhatsApp Online Chat!