Gruvindustri

Gruvindustri

Polyakrylamid används också ofta inom gruvindustrin. Inte bara kan separera mineraler och malm, utan kan också användas som flockningsmedel till avloppsreningen. Det har goda effekter på tätning av gruvrör. Vårt hela sortiment av polymerprodukter som inkluderar icke-joniska, anjoniska och katjoniska laddade produkter, alla med varierande molekylvikter för att passa de olika behoven inom gruvindustrin:

• Koltvätt

• Svansbehandling

• Fast vätskeseparation genom filtrering och centrifugering

• Annan mineralbehandling för guld, silver, järn, nickel, Cooper

1-
2-
3-

WhatsApp Online Chat!