Các lĩnh vực ứng dụng của polyacrylamide

10

 

1 、 Là chất keo tụ, được sử dụng chủ yếu trong quá trình tách rắn-lỏng công nghiệp, bao gồm cả quá trình lắng, để làm rõ, cô đặc và các quá trình tách nước bùn. Ứng dụng cho tất cả các lĩnh vực chính là: Xử lý nước thải đô thị, Giấy, Chế biến thực phẩm, Hóa dầu, Chế biến luyện kim, Nhuộm và Đường và tất cả các loại xử lý nước thải công nghiệp。

2, Trong ngành công nghiệp giấy có thể được sử dụng như chất tạo độ bền khô, chất giữ ẩm, chất trợ lọc. Chúng có thể được cải thiện đáng kể như chất lượng giấy, tăng cường độ bền vật lý của giấy và giảm sự mất chất xơ, cũng có thể được sử dụng trong xử lý nước trắng đồng thời, trong quá trình khử cặn có thể đóng vai trò keo tụ đáng kể.

3 、 Trong khai thác mỏ, ngành công nghiệp khai thác than có thể được sử dụng cho nước thải, lọc nước thải rửa than.

4, Chúng có thể được sử dụng để nhuộm nước thải, nước thải da, xử lý nước thải dầu, để loại bỏ độ đục, khử màu, để đạt được các tiêu chuẩn khí thải.

5 、 Đối với nước máy trong nhà máy xử lý nước sông chất kết tụ


Thời gian đăng: 09-07-2021
WhatsApp Online Chat!